jobitel Chào https://jobitel.com mừng bạn đến thế giới của các block(khối)! Nhấp chuột vào dấu “+” (“Thêm block”) https://xjobs.org để bắt đầu nhé. Có rất nhiều block cho tất cả nội dung: chèn chữ, tiêu đề, ảnh, danh sách và nhiều hơn nữa! xjobs