http://jobitel.com/Chào mừng bạn đến thế giới của các block(khối)! Nhấp chuột vào dấu “+” (“Thêm block”) để bắt đầu nhé. Có rất nhiều block cho tất cả nội dung: chèn chữ, tiêu đề, ảnh, danh sách và nhiều hơn nữa!http://xjobs.org/